‘พื้นที่ชุ่มน้ำ’ เมื่อที่มั่นแห่งสุดท้ายถูกรุกราน…

ความสลับซับซ้อนและความหลากหลายของระบบนิเวศ เป็นคุณสมบัติพิเศษของ ‘พื้นที่ชุ่มน้ำ’ ในฐานะฐานที่มั่นของสรรพชีวิต

พื้นที่ชุ่มน้ำ ทำหน้าที่เรียงร้อยชีวิตแต่ละชีวิตเข้าด้วยกัน ช่วยเหลือ เกื้อกูล พึ่งพา อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ทว่าในวันนี้ พื้นที่ชุ่มน้ำจำนวนมากกลับถูกคุกคามด้วยปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อการพัฒนา

เนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก 2 ก.พ. สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้จัดทำคลิปวิดีโอชิ้นนี้ขึ้น ด้วยความคาดหวังว่าจะทำให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์ของพื้นที่ชุ่มน้ำ

ผลงานโดย
วีรทัศน์ อิงคภัทรางกูร บท/สัมภาษณ์
ชนะวงศ์ น้อยอามาตย์ ภาพ/เรียบเรียง