2 กุมภาพันธ์ “วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก”

หากน้ำคือแหล่งกำเนิดของชีวิต พื้นที่ชุ่มน้ำก็คือแหล่งศักดิ์สิทธิ์ให้ทุกชีวิตได้พึ่งพิงอาศัยในการดำรงอยู่

ที่ผ่านมา พื้นที่ชุ่มน้ำเป็นทั้งแหล่งอาหารและน้ำให้กับคน พืช และสัตว์ ช่วยรักษาสมดุลของระดับน้ำใต้ดิน ช่วยลดและป้องกันปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน ช่วยป้องกันน้ำเค็มรุกแผ่นดิน ช่วยป้องกันรักษาชายฝั่ง ลดการพังทลาย และอื่นๆ อีกมากมาย

มีคำกล่าวเปรียบเปรยว่า พื้นที่ชุ่มน้ำเสมือน “ซุปเปอร์มาร์เก็ต” ของชุมชน หรือเป็น “มดลูก” ของป่าไม้

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2514 ทั่วโลกจึงได้ร่วมกำหนด อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) หรืออนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ ขึ้นที่เมืองแรมซาร์ ประเทศอิหร่าน โดยมีเป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุ่มน้ำ ตลอดจนยับยั้งการสูญหายของพื้นที่ชุ่มน้ำในโลก

พร้อมกำหนดให้วันที่ 2 ก.พ.ของทุกปี เป็นวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (World Wetlands Day) เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันตระหนักและเห็นคุณค่าถึงความสำคัญของระบบนิเวศชนิดนี้

- Advertisement -