กู้โลกจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับ 8 วิธีง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องไกลตัว เมื่อมันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเราทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนหัวเสียจนทำงานไม่เป็นชิ้นเป็นอัน ฝนตกหนักผิดเวลา ต้องฝ่าน้ำท่วมกะทันหัน หรือผลไม้ขึ้นราคาเพราะดอกผลไม่ออกตามฤดูกาล

เมื่อเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัว การแก้ไขปัญหาก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเช่นกัน คนธรรมดาทั่วไปอย่างเราก็สามารถกู้โลกจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ด้วย 8 วิธีง่ายๆ

1ฉลาดในการกิน: กินเนื้อแต่พอดี สนับสนุนอาหารพืชออแกนิค

มีการคาดการณ์ว่าสัดส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคส่วนปศุสัตว์ของทั้งโลกอยู่ที่14.5-18% ทว่า The Worldwatch Institute คำนวณว่าสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคส่วนปศุสัตว์โลกอาจสูงถึง 51% เลยทีเดียว ต้นเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นมาจากกระบวนการในการผลิตเนื้อ โดยเฉพาะการถางที่ทำไร่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จนเป็นเหตุให้สูญเสียป่าอันเป็นที่ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้ควรเลือกทานพืชออแกนิกส์ เพราะนอกจากจะช่วยป้องกันร่างกายเราจากสารเคมี ยังลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งผลิตผ่านอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเชื้อเพลิงฟอสซิล

2ประหยัดพลังงาน

ภาคพลังงานในประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจก 73% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งหมด (ข้อมูลจากองค์การบริการก๊าซเรือนกระจกในปี 2555) ซึ่งไม่ต่างจากสถานการณ์โลกที่ภาคพลังงานยังคงเป็นตัวการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุด โดยเฉพาะภาคการผลิตไฟฟ้า หากสามารถทำให้การใช้พลังงานในทุกภาคส่วนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถลดความต้องการพลังงานของโลกได้ถึง 1 ใน 3 และยังควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วย เริ่มที่การประหยัดพลังงานง่ายๆ เช่น เปลี่ยนหลอดไฟให้เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือไฟ LED ที่มีขนาดไฟพอเหมาะ ถอดปลั๊กคอมพิวเตอร์ทีวี รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เมื่อไม่ใช้งาน

3เลือกพลังงานหมุนเวียน

การเลือกใช้พลังงานสะอาด เช่น พลังงานสงอาทิตย์และลม เป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่สำคัญคือต้องเรียกร้องให้รัฐบาลเลือกใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างจริงจัง

4รีไซเคิลขยะ

ขยะที่ทับถมกันจะปล่อยก๊าซมีเทนออกมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกประเภทหนึ่งที่เป็นตัวการของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยังก่อให้เกิดการติดไฟได้ง่ายดังเช่นในเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะในประเทศไทยที่ผ่านมา การแยกขยะจะช่วยให้กระบวนการนำขยะมารีไซเคิลเป็นไปได้ง่ายขึ้น และลดขยะด้วยการพกพากล่องใส่อาหาร หรือเลือกสินค้าที่มีหีบห่อไม่มากนัก

5เดินทางด้วยพาหนะคาร์บอนต่ำ

หนึ่งในวิธีการลดความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยตัวเองที่ง่ายที่สุด คือการเดินทางด้วยการขนส่งสาธารณะ การเดินและปั่นจักรยาน ซึ่งช่วยลดการเผาใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากรถยนต์ที่มีอยู่จำนวนมากบนท้องถนน การเผาไหม้เชื้อเพลิงในการสันดาปเครื่องยนต์และเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ อันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร 3.7 ล้านคนทั่วโลกในปี 2555 นอกจากนี้ ควรผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์มีการปรับตัวสู่เทคโนโลยีที่ผลิตก๊าซคาร์บอนต่ำให้เร็วยิ่งขึ้น

6อยู่กับสภาพอากาศเดิม

ความต้องการความสะดวกสบายในที่อยู่อาศัยของเรา เช่น ความพยายามควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในบ้าน ในรถหรือสถานที่ทำงาน โดยการเปิดเครื่องปรับอากาศอย่างถล่มทลาย ก่อให้เกิดความต้องการพลังงานในปริมาณมาก  หากลองเปลี่ยนมาเปิดเครื่องปรับอากาศเฉพาะช่วงเวลาที่มีร้อนจัด ปรับอุณหภูมิให้พอดี รวมทั้งปรับการใช้ชีวิตให้เข้ากับสภาพอากาศเดิม เช่นปลูกต้นไม้รอบบ้านเพื่อลดความร้อน เท่านี้ก็จะช่วยโลกได้มากทีเดียว

7มีส่วนร่วมในการสร้างเมืองที่ดีกว่าเดิม

ปัจจุบันประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกอาศัยอยู่ในเขตเมือง และมีการคาดการณ์ว่าเขตเมืองจะรองรับประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 ใน 3 ของประชากรทั้งหมดในปี 2593 นั่นหมายถึงการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานในการสร้างความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคพลังงานนั้นกระจุกอยู่ในเมือง คิดเป็นสัดส่วนถึง 76% เมืองหลายแห่งรวมถึงกรุงเทพมีความเปราะบางที่จะเผชิญกับน้ำท่วมจากการที่ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งที่มีผลิตก๊าซคาร์บอนต่ำจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าว รวมทั้งปรับพฤติกรรมใช้ขนส่งสาธารณะ เดินให้มากขึ้น และประหยัดพลังงาน

8ริเริ่มออฟฟิศสีเขียว

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าออฟฟิศของคุณมีการใช้พลังงานที่มีประสิทธภาพดีพอหรือไม่ อาคารปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของการปล่อยก๊าซทั้งหมด ซึ่งมาการผลิตซีเมนต์เพื่อเอามาใช้ในการก่อสร้างอาคารและการใช้พลังงาน หากว่ามีการร่วมมือกันในการประหยัดพลังงานระหว่างเอกชนและหน่วยงานราชการท้องถิ่นก็จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มาก อาคารของหน่วยงานราชการควรมีแผงพลังงานแสงอาทิตย์ และมีระบบเซนเซอร์เพื่อเปิดปิดไฟตามการใช้งานจริง ตามหน้าต่างจะมีฟิมส์ดักความร้อนเพื่อประหยัดพลังงาน