‘แผ่นดิน ใต้ผืนน้ำ’

ปัญหาน้ำกัดเซาะชายฝั่งกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และนั่นคือหนึ่งในรูปธรรมของผลกระทบจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ชัดเจนที่สุด

ข้อมูลจาก ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ประธานสภาบันโลกร้อนศึกษาประเทศไทย ระบุว่า ทั่วประเทศมีชายฝั่งยาว 2,600 กิโลเมตร ปัจจุบันเกิดปัญหาการกัดเซาะมากถึง 830 กิโลเมตร

ที่น่าตกใจก็คือ ในแต่ละปีมีพื้นที่ถูกกัดเซาะหายไปไม่น้อยกว่าปีละ 1,150 ไร่ เทียบเท่าได้กับ 255 สนามฟุตบอล

ติดตามความรุนแรงของสถานการณ์ผ่านคลิปวิดีโอของสำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ชิ้นนี้