กลุ่มทุนยักษ์ใหญ่ระดับโลก ผนึกกำลังกดดันหยุด ‘ฟอสซิล’

สถาบันทางการเงินและภาคธุรกิจขนาดใหญ่ กว่า 200 แห่งทั่วโลก ร่วมกันกำหนดมาตรการกดดันอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้รวบรวมข้อมูลมานำเสนอผ่าน infographic ชิ้นนี้

- Advertisement -