ก่อนใจบริสุทธิ์ ถูกมลพิษกลืนกิน

นับตั้งแต่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นมา ทุกชีวิตในโลกใบนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง

ความเจริญด้านเทคโนโลยีได้คืบคลานไปทั่วทุกหัวระแหง เครื่องยนต์ เครื่องจักร สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ถือกำเนิดขึ้นมากมาย

ในมุมหนึ่ง นั่นคือความสะดวกสบายและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ในอีกมุมหนึ่งนั่นก็ไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเสียทีเดียว

แน่นอนว่า การพัฒนานำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้า แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่างสูญสลายย่อยยับคู่ขนาน

จนถึงปัจจุบันที่อุตสาหกรรมและความเจริญเบ่งบานอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ผลกระทบก็รุนแรงขึ้นตามลำดับ

หากโครงการพัฒนาคือหัวใจของการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้า สิ่งแวดล้อมก็คือหัวใจของการมีชีวิตอยู่

ความสมดุลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งเชื่อว่าเราทุกคนต่างรับรู้ถึงความเป็นจริงข้อนี้เป็นอย่างดี

- Advertisement -