มหากาพย์การคุกคาม 2559 หายนะของ ‘สัตว์มีกระดูกสันหลัง’

ทุกวันนี้ ทั่วโลกมีชนิดพันธุ์ของสัตว์มีกระดูกสันหลังไม่น้อยกว่า 68,266 ชนิด นั่นสะท้อนถึงความหลากหลาย และระบบนิเวศที่เกื้อกูลต่อการมีชีวิต

แต่ก็ใช่ว่าทั้งหมดจะดำรงอยู่อย่างสงบสานติ เพราะจากข้อมูลพบว่าในจำนวนนี้มีถึง 8,170 ชนิด กำลังถูกคุกคาม และสุ่มเสี่ยงต่อจำนวนประชากร และการสูญพันธุ์

สาเหตุหลักๆ ที่สร้างผลกระทบ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่อาศัย การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเกินขีดจำกัด ถูกชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกราน มลพิษ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้รวบรวมสถานการณ์การถูกคามของสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งในและต่างประเทศมานำเสนอผ่าน infographic ชิ้นนี้

- Advertisement -