มหาวิทยาลัยสีเขียวของโลก 2017

ปฏิเสธไม่ได้ว่าธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างสรรค์ให้เกิดการเรียนรู้ และ “มหาวิทยาลัย” ก็นับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง ที่ย่อมสร้างสรรค์บุคคลให้มีความรู้ความสามารถได้มากยิ่งขึ้น หากมีสภาพแวดล้อมที่ดีเพียงพอ

UI GreenMetric World University Ranking ซึ่งริเริ่มจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวทั่วโลกมาตั้งแต่ปี 2010 ได้ใช้เกณฑ์การประเมินที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นขนาดของมหาวิทยาลัย ทั้งในแง่จำนวนนักศึกษา ขอบเขตของพื้นที่ และปริมาณพื้นที่สีเขียว

ขณะที่อีกส่วนคือข้อมูลการใช้พลังงาน การเดินทางสัญจร การใช้น้ำ การจัดการขยะและการรีไซเคิล รวมถึงความมุ่งมั่นของสถาบันในการดำเนินนโยบายต่างๆ และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สำหรับผลการจัดอันดับในปี 2017 นี้ ประกอบด้วย 619 มหาวิทยาลัย จาก 76 ประเทศ สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้รวบรวมอันดับบางส่วนมานำเสนอผ่าน infographic ชิ้นนี้