กฟผ. รับทุน 320 ล้าน ปั้นโครงการลดโลกร้อน ฝันยกระดับกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ

กฟผ.ลงนามรับทุน 320 ล้านบาท เดินหน้าโครงการลดโลกร้อน หวังเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ ตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก 4 ล้านตัน ในปี 2563

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับมอบทุนภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (RAC NAMA) เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2560 จากกองทุน NAMA Facility โดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี (GIZ) จำนวน 8.3 ล้านยูโร หรือประมาณ 320 ล้านบาท

สำหรับโครงการดังกล่าว นับเป็นโครงการแรกในประเทศไทยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน NAMA Facility ซึ่ง GIZ ได้ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ภายใต้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 14.7 ล้านยูโร หรือประมาณ 565 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการลดการก๊าซเรือนกระจก

ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณจำนวน 8.3 ล้านยูโร จะถูกจัดสรรและตั้งเป็นกองทุน RAC NAMA Fund โดยมี กฟผ.เป็นผู้รับทุนในนามประเทศไทย และดำเนินมาตรการในฐานะผู้จัดการเงินทุนโครงการ เพื่อส่งเสริมการผลิตและการใช้เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพสูง และใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

นายกฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า กฟผ. กล่าวว่า กฟผ.มีนโยบายหลักในการผลิตไฟฟ้าควบคู่กับความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการนี้นอกจากจะช่วยสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศแล้ว ยังมีส่วนผลักดันให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกได้

“กฟผ.รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งในฐานะผู้รับทุนในนามของประเทศไทย และผู้บริหารกองทุน RAC NAMA โดย กฟผ.ตั้งเป้าที่จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกที่ 4 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ ในปี 2563 และที่ 10 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ ในปี 2573 อันจะมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายที่ได้แสดงเจตจำนงไว้กับประชาคมโลกต่อไป” นายกฎชยุตม์ กล่าว

ทิม มาเลอร์ ผู้อำนวยการโครงการฯ GIZ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า เงินสนับสนุนจากกองทุน RAC NAMA Fund จำนวน 8.3 ล้านยูโร จะใช้ในการดำเนินมาตรการจูงใจทางการเงินทั้งในรูปแบบเงินอุดหนุน (Sub-Grants) และเงินทุนหมุนเวียน (Revolving Scheme) ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ซื้อระดับครัวเรือน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงภาคบริการ เช่น การฝึกอบรมและการทดสอบอุปกรณ์

“กองทุน RAC NAMA Fund ถือเป็นโอกาสและทางเลือกสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียว ควบคู่กับการพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นของประเทศไทย” ทิม กล่าว

อนึ่ง กองทุนระหว่างประเทศ NAMA Facility เริ่มขึ้นในปี 2555 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาที่มีศักยภาพ ในการดำเนินโครงการเพื่อลดการก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ โดยเน้นการส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือทางการเงิน สู่กลไกลดโลกร้อนอย่างยั่งยืนและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศ