ภาคประชาชนร้องศาลรธน.วินิจฉัย ‘คำสั่ง คสช.’ ปราบปรามผู้แสดงออก – ชาวบ้านไร้สิทธิชุมนุม

เครือข่ายนักกิจกรรม-ภาคปชช. รวมตัวเข้ายื่นคำร้องศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 ระบุจำกัดสิทธิ-ผิดเงื่อนไขรธน.

เครือข่ายนักกิจกรรมและภาคประชาชน จำนวนกว่า 20 คน ได้รวมตัวกันเดินทางเข้ายื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2560 ให้วินิจฉัยคำสั่งหัวคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 3/2558 ข้อ 6 และข้อ 13 รวมถึงการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยตามคำสั่งดังกล่าว ว่าละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชนหรือไม่

เนื้อหาส่วนหนึ่งในการยื่นคำร้องของทางเครือข่าย ระบุว่า คำสั่งดังกล่าวเป็นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวบุคคลโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีหมายศาล อันเป็นการจำกัดสิทธิในชีวิตและร่างกายของบุคคลโดยผิดเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ พร้อมทั้งสร้างภาระให้กับการใช้สิทธิในการชุมนุนของบุคคลมากเกินไป เพราะในปัจจุบันมีกฎหมายที่จำกัดสิทธิดังกล่าวจำนวนมากอยู่แล้ว

สำหรับเครือข่ายที่เข้ายื่นคำร้องในครั้งนี้ ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลจากเหตุการณ์ใน 7 กรณี ได้แก่ 1.กรณีกลุ่มนักศึกษาและนักกิจกรรม ถูกเจ้าหน้าที่รัฐควบคุมตัวจากการจัดกิจกรรมที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2558 2.กรณีเจ้าหน้าที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ถูกดำเนินคดีจากการสังเกตการณ์กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.กรณีกลุ่มนักกิจกรรม ถูกเจ้าหน้าที่รัฐควบคุมตัวจากการจัดกิจกรรมนั่งรถไฟไปตรวจสอบทุจริตที่อุทยานราชภักดิ์ 4.กรณีกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถูกเจ้าหน้าที่รัฐควบคุมตัวจากการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 24 มิ.ย.2559 5.กรณีนักกิจกรรมถูกเจ้าหน้าที่รัฐควบคุมตัวจากการแจกจ่ายเอกสารรณรงค์เกี่ยวการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

6.กรณีกลุ่มประชาชนถูกเจ้าหน้าที่รัฐจำกัดเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ จากการชุมนุมคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และ 7.กรณีกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพที่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐจำกัดเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ

นายรังสิมันต์ โรม ตัวแทนกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย กล่าวว่า คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 กระทบต่อเสรีภาพที่มีความสำคัญต่อประชาชนมากที่สุดประการหนึ่งคือเสรีภาพในการชุมนุม เพราะเป็นเสรีภาพที่ยืนยันถึงอำนาจของประชาชนในการกำหนดชะตากรรมตนเอง เมื่อใดที่รัฐไม่ยอมทำหน้าที่ของตน เปลี่ยนสถานะจากผู้รับใช้เป็นผู้กดขี่

“ทว่าตลอดเวลาที่ คสช.ครองอำนาจ คำสั่งนี้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการปราบปรามประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้อำนาจรัฐที่ออกมาแสดงการคัดค้านหรือโต้แย้ง แม้ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธก็ตาม” นายรังสิมันต์ กล่าว

นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ในการยื่นคำร้องครั้งนี้ยังจะเป็นการพิสูจน์ว่ารัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 เป็นรัฐธรรมนูญที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจริงๆ ดังที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้โฆษณาไว้เมื่อครั้งรณรงค์ให้ประชาชนมาลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้

“ในอนาคตเราจะพยายามพิสูจน์คุณค่าของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต่อไป โดยอาจใช้วิธีการเดียวกันนี้หรือวิธีการอื่น เพื่อให้ประชาชนได้เล็งเห็นว่าธาตุแท้ของกฎหมายสูงสุดที่ปกครองชีวิตของพวกเขาอยู่นั้นเป็นเช่นไร” นายรังสิมันต์ กล่าว