‘ความขัดแย้ง-สภาพภูมิอากาศ’ เงื่อนไขอพยพหนีตายย้ายถิ่นฐาน

นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ระยะเวลาล่วงผ่านกว่าร้อยปี การอพยพย้ายถิ่นฐานของมนุษยชาติยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การอพยพครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้น ล้วนแล้วแต่เป็นเพราะมนุษย์ต้องการเอาชีวิตรอดจากเงื่อนไขที่คุกคาม โดยเฉพาะภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงครามและความขัดแย้ง

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ประเมินข้อมูลปี 2558 ว่า ทั่วโลกมีผู้อพยพทั้งสิ้นกว่า 65.3 ล้านคน

สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้รวบรวมปรากฏการณ์การอพยพครั้งสำคัญของมนุษย์ในบางช่วงบางตอนของประวัติศาสตร์ มานำเสนอผ่าน infographic ชิ้นนี้