ก่อนที่โลกจะถูกปั่นจนแหลกละเอียด

ปัจจุบันทั่วโลกมีอัตราการผลิต “ขยะชุมชน” ราว 1,300 ล้านตันต่อปี และคาดว่าจะพุ่งสูงถึง 2,200 ล้านตันต่อปี ภายใน ค.ศ.2025 ตามการประเมินของธนาคารโลก (World Bank)

ถ้าเป็นจริงตามนั้น หมายความว่าค่าเฉลี่ยการผลิตขยะต่อคนจะพุ่งจาก 1.2 กิโลกกรัมต่อคนต่อปี เป็น 1.42 กิโลกกรัมต่อคนต่อปี ภายในระยะเวลาไม่ถึง 10 ปี

รายงานการศึกษายังสะท้อนอีกว่า รายได้ประชากรแปรผันตรงกับอัตราการผลิตขยะเป็นเงาตามตัว

ปฏิเสธไม่ได้ว่า เมื่อเราเจริญขึ้น เราก็จะบริโภคมากขึ้น และเราก็สร้างขยะมากขึ้นเช่นกัน

ในแง่หนึ่ง การกำจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพ คือสิ่งจำเป็นยิ่งในการสร้างสังคมที่อยู่ได้อย่างยั่งยืน แต่ก็นับเป็นความท้าทายยิ่งสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนา เพราะมูลค่าของการดำเนินการนี้อาจสร้างค่าใช้จ่ายที่สูงถึง 20-50% ของงบประมาณตามเทศบาลเมือง ไม่นับรวมถึงการสร้างระบบที่ดี และการมีวินัยของส่วนรวม

นั่นจึงไม่น่าแปลกใจ ที่ประเทศรายได้ปานกลาง-น้อยส่วนมาก มักจะกำจัดขยะด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง อย่างการฝังกลบในสถานที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือการเผาในที่โล่ง

ไม่น่าแปลกใจอีกเช่นเดียวกันว่า สิ่งที่ตามมาจากกระบวนการเหล่านี้คือผลกระทบรุนแรงกับสุขภาพของประชาชน ในฐานะของแหล่งแพร่พันธุ์เชื้อโรคและผลกระทบต่อสุขภาพของโลก ในฐานะแหล่งผลิตก๊าซมีเทน ต้นเหตุสำคัญของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คงเป็นเรื่องยากที่เราจะยับยั้งการเพิ่มขึ้นของประชากร แต่คงไม่ยากจนเกินไป หากเราจะช่วยกันลดการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะ