10 เหตุผล ทำไมต้องค้าน พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม

ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. … ที่กำลังเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ถูกต่อต้านอย่างหนักจากเครือข่ายภาคประชาชน โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 6-7 ธ.ค.2560 ชาวบ้านจากหลากหลายพื้นที่ได้เดินทางมาชุมนุมประชิดทำเนียบรัฐบาลเพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านกฎหมายฉบับนี้

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกของการรวมตัวกันเพื่อแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วย เพราะหากนับจำนวนการเข้ายื่นหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ พบว่ามีไม่ต่ำกว่า 5 ครั้ง

อะไรคือสาเหตุของการคัดค้าน ? สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้ประมวลเหตุผลจากเครือข่ายภาคประชาชนจำนวน 10 ข้อ มานำเสนอผ่าน infographic ชิ้นนี้