ม็อบต้านพ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมประกาศยุติชุมนุม ลุยล่าหมื่นรายชื่อเสนอกฎหมายฉบับประชาชน

เครือข่ายค้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม ประกาศยุติการชุมนุม หลังเข้าเจรจากับรัฐบาล จ่อล่า 1 หมื่นรายชื่อ เสนอกฎหมายร่างประชาชน

นายเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ หนึ่งในเครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เปิดเผยเมื่อวันที่ 7 พ.ย.2560 ตอนหนึ่งว่า ทางเครือข่ายฯ ได้เข้าเจรจากับตัวแทนรัฐบาล โดยความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ต่ำสุด แต่ก็มีการตอบรับที่ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาเล็กน้อย และหน่วยงานรัฐก็ต้องการให้ยุติการชุมนุมรวมทั้งได้รับหลักการของทางเครือข่ายฯ ไป ข้อตกลงพื้นฐานคือหลังจากนี้จะมีการปรึกษากัน 2 ฝ่าย เพื่อพิจารณากฎหมายเป็นรายมาตรา

ทั้งนี้ ทางเครือข่ายฯ ยอมรับข้อตกลงและยุติการชุมนุม โดยหลังจากนี้จะกลับไปทำงานในส่วนของภาควิชาการ เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อสาธารณะ ส่วนราชการ และรัฐบาลให้ได้มากที่สุด รวมถึงจะรวบรวมรายชื่อประชาชนอย่างต่ำ 1 หมื่นรายชื่อ เพื่อนำเสนอร่างกฎหมายสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน เสนอควบคู่กันไป

นอกจากนี้ ทางเครือข่ายฯ ยังได้ส่งตัวแทนเดินทางไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อยื่นหนังสือความเห็นต่อ ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนช. โดยมีสาระสำคัญ 6 ประเด็น ได้แก่ 1.ควรต้องกำหนดให้มีระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2.ต้องมีกำหนดกรอบหลักเกณฑ์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

3.ควรมีการศึกษาขีดความสามารถในการรับรองของพื้นที่ในการศึกษาข้อจำกัดต่างๆ 4.ตัดมาตรา 50 วรรค 4 ที่เป็นคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 9/2559 5.ต้องมีการแยกองค์กรบริหารจัดการระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานอิสระหรือหน่วยงานกลาง 6.ต้องมีการศึกษา การวิเคราะห์และพิจารณาอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นโครงการหรือกิจการต้องมีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม