200 ชีวิตประกาศจัดม็อบยืดเยื้อค้าน กม.สวล. จี้รัฐตั้ง กก.2ฝ่ายรื้อเนื้อหาทั้งฉบับก่อนผลักดัน

ม็อบค้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม แถลงการณ์ยืนยันจดแจ้งการชุมนุมสาธารณะและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะถูกต้องครบถ้วน

ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน ในนามเครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประมาณ 200 คน เดินทางมายังศูนย์บริการประชาชน บริเวณสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่ 6 ธ.ค.2560 เพื่อชุมนุมให้ยุติการผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. …

นายปาฏิหาริย์ บุญรัตน์ หนึ่งในเครือข่ายฯ ได้อ่านแถลงการณ์ยืนยันการใช้เสรีภาพการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยมีสาระสำคัญคือ เครือข่ายฯ ขอยืนยันความชอบธรรมของประชาชนในการใช้เสรีภาพการชุมนุมโดยสงบ สันติ ปราศจากอาวุธ ตามที่กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 44 ให้การรับรองคุ้มครองไว้ และขอยืนยันว่าเราได้ดำเนินการแจ้งการชุมนุมสาธารณะต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 อย่างถูกต้องครบถ้วน

“เมื่อเสียงของประชาชนถูกเมินเฉย ไม่เคยถูกรับฟัง การรวมตัวชุมนุมกันในวันนี้จึงเป็นทางเลือกอันจำเป็น เพื่อช่วยกันส่งเสียงของประชาชนให้ดังไปถึงหูของผู้มีอำนาจ เพื่อยืนยันใยจุดยืนของประชาชนว่าเราไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับร่างกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ไม่คุ้มครองและชีวิตของประชาชนฉบับนี้” แถลงการณ์ระบุ

สำหรับเหตุผลของการชุมนุมตามแถลงการณ์ฉบับเดียวกันนี้ ระบุว่า เป็นเพราะรัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้เสนอผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. … ในส่วนว่าด้วยการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อย่างเร่งรีบโดยไม่ยอมรับฟังข้อคิดเห็นเสนอแนะของภาคประชาชนที่ได้พยายามท้วงติง

นายเลิศศักดิ์ ดำรงศักดิ์ หนึ่งในเครือข่ายฯ กล่าวว่า ทางเครือข่ายจะมีการปักหลักชุมนุมจนกว่าข้อเรียกร้องของเราจะได้รับการตอบสนองที่ดีพอสมควรในระดับที่สามารถเห็นร่วมกันได้ถึงจะยอมกลับบ้าน ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ แต่บ่ายวันนี้จะมีตัวแทนรัฐบาลมารับหนังสือจากเครือข่าย

“หนังสือที่จะยื่นเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับการร่างกฎหมาย คือขอให้หยุด และเห็นด้วยให้มีการแก้ไขกฎหมายสิ่งแวดล้อมทั้งฉบับ โดยมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน ซึ่งต้องมีสัดส่วนครึ่งต่อครึ่ง ไม่รู้ว่ารัฐบาลจะตอบสนองข้อเสนอของเครือข่ายแค่ไหน แต่เรายืนยันในข้อเสนอดังกล่าว” นายเลิศศักดิ์ กล่าว