พลิกฟื้น ‘อนาคต’ ที่เราเลือก

พลิกฟื้น ‘อนาคต’ ที่เราเลือก

ทุกวันนี้ ทิศทางการพัฒนาประเทศถูกกำหนดโดยส่วนกลาง … คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าอำนาจจากส่วนกลางกำลังคุกคามทรัพยากรท้องถิ่นอย่างทารุณ

คำถามคือ แล้วเรามีทางเลือกเดียวหรือ ?

การพัฒนาที่เหมาะสมถูกควรต้องแลกมาด้วยฐานทรัพยากรเท่านั้นจริงๆ หรือ ?

สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ขอชักชวนเราทุกคน เป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดอนาคตของตัวเอง ด้วยการลงแรงคนละไม้คนละมือ

เพราะไม่มีใครรู้ว่าจะต้องใช้กำลังคนมากเพียงใด และจะต้องช่วยกันออกแรงมากถึงเพียงไหน จึงจะสามารถ “กลับด้าน” นาฬิกาทรายเครื่องนี้ได้สำเร็จ ?