‘กฟผ.’ ลัดฟ้าสู่เยอรมันร่วมถกโลกร้อน COP23 ยัน ‘ถ่านหิน’ ไม่กระทบเป้าหมายลดก๊าซ ‘ไทย’

รองผู้ว่า กฟผ.บินร่วมประชุมเวทีโลกร้อน COP23 โชว์ผลสำเร็จด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ยันแผนพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่กระทบต่อเป้าหมายประเทศ

นายกฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 23 (COP23) ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของประเทศ ในระหว่างวันที่ 13-17 พ.ย.2560 ที่เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

นายกฎชยุตม์ กล่าวว่า กฟผ.ในฐานะเป็นองค์การชั้นนำในกิจการไฟฟ้าภายใต้การกำกับดูแลของภาครัฐ พร้อมดำเนินตามนโยบายด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ อาทิ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าเทคโนโลยีสะอาด และการติดฉลากอุปกรณ์เบอร์ 5 รวมถึงการค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจก โดยในปี 2558 กฟผ.สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 3.8 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า

“สำหรับแผนการลดก๊าซเรือนจกของประเทศไทย ได้ครอบคลุมเรื่องการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน รวมถึงโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP2015) แล้ว ฉะนั้นมั่นใจได้ว่าแผนการพัฒนาโรงไฟฟ้าของ กฟผ.ไม่ขัดต่อนโยบาย หรือเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ซึ่งแผน PDP2015 เป็นการกำหนดสัดส่วนเชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้าภายใต้หลักของความมั่นคง เชื่อถือได้ และมีราคาที่เหมาะสม” รองผู้ว่าการ กฟผ. กล่าว