ยื่นคำขาด ‘บิ๊กตู่’ หยุดดัน พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม หากเพิกเฉยข้อเรียกร้อง 6 ธ.ค. ม็อบทำเนียบ

ภาคประชาชน ยื่นหนังสือถึง “บิ๊กตู่” เรียกร้องให้หยุดผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม ระบุ หากรัฐบาลไม่ตอบสนอง จะนัดชุมนุมที่ทำเนียบ 6 ธ.ค.นี้

ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาสังคม ในนามเครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประมาณ 30 คน เดินทางมายังศูนย์บริการประชาชน บริเวณสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 14 พ.ศ. 2560 เพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุติการผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. … โดยให้เหตุผลว่าการปรับแก้กฎหมายดังกล่าว นอกจากจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้แล้ว ยังเอื้อให้เกิดการละเมิดทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมากยิ่งขึ้น

น.ส.จินดารัตน์ เพิ่มลาภวิรุฬห์ หนึ่งในเครือข่ายฯ ได้อ่านแถลงการณ์เรื่องขอให้ยุติการเดินหน้าร่างกฎหมายสิ่งแวดล้อม โดยมีสาระสำคัญเรียกร้องใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1.ขอให้ยุติการดำเนินการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ  และปรับปรุงสาระสำคัญทั้งฉบับให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560 มาตรา 58 โดยในขั้นตอนของการปรับปรุงต้องมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนด้วย

2.หากรัฐบาลไม่ยอมยุติการผลักดันร่างกฎหมาย ทางเครือข่ายฯ จะนัดหมายเดินรวมตัวกันที่ทำเนียบรัฐบาลใน วันที่ 6 ธ.ค.2560 และจะปักหลักไปจนกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยุติการเดินหน้าร่างกฎหมาย พร้อมทั้งตั้งต้นจัดทำกฎหมายใหม่

ตอนหนึ่งของแถลงการณ์ ระบุว่า เครือข่ายฯ ได้จัดเวทีวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และได้นำเสนอข้อมูลสู่การพิจารณาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) อย่างเป็นทางการมาแล้ว 2 ครั้ง แต่สิ่งที่ภาคประชาชนเสนอกลับไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุในร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ การฟังแต่ไม่ได้ยิน ของ ทส. เป็นการแสดงเจตนาชัดแจ้งว่าการแก้ไขกฎหมายในครั้งนี้ให้ความสำคัญที่จะเอื้อให้โครงการพัฒนาขนาดใหญ่มากกว่าการรักษาสิ่งแวดล้อม เห็นได้จากการนำเนื้อหาของคำสั่งหัวหน้า คสช. ตามรัฐธรรมนูญฯ ชั่วคราว มาตรา44 บรรจุลงไปในร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ด้วย  ประชาชนจึงไม่อาจยอมให้ความไม่เป็นธรรมนี้ดำรงอยู่ต่อไปและบังคับใช้กับประชาชนทั่วประเทศได้

อนึ่ง เครือข่ายฯ ได้ยื่นข้อเรียกร้องถึง พล.อ.ประยุทธ์ โดยมี นายพันศักดิ์ เจริญ ผู้อำนวยการส่วนประสานมวลชน และองค์กรประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับหนังสือ