ทำความรู้จัก ‘EEC’ มหานครใหม่ยุค ‘ลุงตู่’

โครงการ EEC หรือ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตาม ม.44 ออกคำสั่ง “งดใช้ผังเมือง” 3 จังหวัด เมื่อวันที่ 25 ต.ค.2560

ข้อกังวลของชาวบ้านในพื้นที่ก็คือ การล้มเลิกผังเมืองเดิมแล้วเดินหน้าผังเมืองใหม่นั้น จะส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาของจังหวัด โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของอุตสากรรมในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม

จุดยืนของภาคประชาสังคมไม่ได้ต่อต้านโครงการ EEC แต่อยากใช้สิทธิร่วมออกแบบภาพอนาคตของบ้านเกิดตัวเอง เพราะชัดเจนว่านโยบายที่ถูกกำหนดลงมาจากส่วนกลาง มักไม่สอดคล้องและส่งผลกระทบกับท้องถิ่นเสมอ

สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้ทำ infographic ฉายภาพนโยบาย EEC อย่างง่าย เพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน