ดีเดย์ 1 ธ.ค. ‘ธรรมศาสตร์’ ปลอดพลาสติกหุ้มฝา เลิกแจกถุงฟรี – พกกระบอกน้ำลดราคาเครื่องดื่ม

“ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์” ลงนามลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ร่วมผู้ประกอบการทุกร้านเลิกใช้โฟม-แคปซีล คิดเงินค่าถุงหิ้ว-พกกระบอกน้ำลดราคา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์ท่าพระจันทร์ ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2560 ร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้าทั้งหมดภายใน มธ.ท่าพระจันทร์ จำนวนทั้งสิ้น 25 ร้านค้า โดยมีตัวแทนจากกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับความร่วมมือดังกล่าวมีข้อตกลงและแนวทางปฏิบัติการลดขยะ ประกอบด้วย 1.ผู้ประกอบการร้านค้าตกลงกันว่าจะไม่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากโฟม 2.ไม่จำหน่ายเครื่องดื่มบรรจุขวดที่มีพลาสติกห่อหุ้มฝาขวด (แคปซีล) 3.ไม่ให้ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบให้เปล่า แต่หากผู้บริโภคต้องการจะจำหน่ายในอัตรา 1 บาทต่อถุง

4.หากผู้บริโภคนำบรรจุภัณฑ์ส่วนตัวมาใส่เครื่องดื่มแบบชง จะลดราคาสินค้าลงในอัตราขั้นต่ำ 2 บาทต่อแก้ว และ 5.ผู้ประกอบการตกลงกันว่าจะหลีกเลี่ยงการนำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งมาใช้ในการจัดจำหน่ายอื่นๆ โดยข้อตกลงและแนวทางปฏิบัติดังกล่าวจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2560 เป็นต้นไป

ผศ.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มธ. เปิดเผยว่า การลงนามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานนักศึกษานิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ร่วมกับงานสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน มธ. ซึ่งได้มีการร่วมพูดคุยกับผู้ประกอบการไปแล้วหลายครั้ง ก่อนที่จะตกลงจนเกิดเป็นกระบวนการในวันนี้ขึ้น เป็นตัวอย่างที่ถูกต้องของการร่างกฎหมายที่ทุกฝ่ายได้ร่วมพูดคุยและตกลงกัน

“ขณะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน เมื่อทำได้จนทุกคนพกถุงพกกระติกน้ำเป็นนิสัย ขั้นต่อไปก็จะเลิกขายพลาสติกทั้งหมดภายใน 1 ปี สำหรับขยะจากพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่เอาความสะดวกสบายเข้าว่ากำลังเป็นปัญหาใหญ่ สร้างขยะมหาศาลและย้อนกลับเข้ามาหาเราในห่วงโซ่อาหารอีกที ซึ่งวิธีที่จะนำการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดคือนำด้วยการกระทำ” ผศ.ปริญญา กล่าว

ทั้งนี้ มธ.ท่าพระจันทร์ มีจุดทิ้งขยะภายในมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น 40 ถัง บรรจุขยะได้ถังละประมาณ 10 กิโลกรัม โดยเจ้าหน้าที่สามารถเก็บขยะได้รอบละ 150 กิโลกรัม ใน 1 วันเจ้าหน้าที่เก็บขยะ 3 รอบได้ปริมาณเท่ากับ 450 กิโลกรัม จึงเท่ากับว่า มธ.ท่าพระจันทร์ จะมีปริมาณขยะทั้งสิ้น 13,500 กิโลกรัมต่อเดือน

น.ส.วานิช สาวาโย ผู้อำนวยการส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย คพ. กล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้มีการรณรงค์หน่วยงานในสังกัดทั้งหมดให้ลดละเลิกการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังร่วมมือกับหน่วยงานห้างร้านอีกหลายแห่งในการลดใช้ถุงพลาสติก

“รู้สึกชื่นชมทางสถาบันศึกษาที่มีความจริงจังในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ช่วงของการรณรงค์ที่สนามหลวง และขยายผลมาจนถึงภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีและไม่ควรจะหยุดอยู่แค่ที่ธรรมศาสตร์ แต่ยังต้องขยายผลไปยังมหาวิทยาลัยและองค์กรอื่นๆ ได้อีกด้วย” น.ส.วานิช กล่าว

ด้าน นางแสงดารา สุยังกูล หนึ่งในผู้ประกอบการร้านค้า ผู้จำหน่ายเครื่องดื่มภายใน มธ.ท่าพระจันทร์ มาเป็นเวลาเกือบ 50 ปี กล่าวว่า นับเป็นกิจกรรมที่ดี โดยส่วนตัวมองว่าช่วง 1 ปีที่ผ่านมานักศึกษาเริ่มคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมและเรื่องโลกร้อนมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาทางร้านพบว่าเริ่มมีการพกกระบอกส่วนตัวมาซื้อน้ำมากขึ้น ราววันละ 20 คน แต่หลังจากนี้เมื่อมีการรณรงค์และติดป้ายเพิ่มเติมแล้วก็คาดว่าน่าจะมีการพกกระติกน้ำมาเองมากขึ้น

- Advertisement -