1 มื้ออาหารของเรา … ส่งผลไปอีกกี่ปี ?

1.กล่องโฟม >> มากกว่า 1,000 ปี
2.ช้อนพลาสติก >> 400-450 ปี
3.ถุงพริกน้ำปลา >> 400-450 ปี
4.ถุงก๊อบแก๊บ >> 400-450 ปี
5.แก้วพลาสติก >> 400-450 ปี
6.ฝาพลาสติก >> 400-450 ปี
7.หลอดกาแฟ >> 400-450 ปี
8.ถุงใส่กาแฟ >> 400-450 ปี
9.กระป๋องเครื่องดื่ม >> 80-100 ปี

คนไทยมีอายุเฉลี่ย 75 ปี
ระยะเวลาย่อยโฟน = มากกว่า 13 ชั่วอายุคน
ระยะเวลาย่อยพลาสติก = 6 ชั่วอายุคน

ปลายทางขยะ
– ฝังกลบ >> ใช้เวลาย่อยสลายนานมาก
– เผา >> ก่อมลพิษ, สารก่อมะเร็ง, สร้างภาวะโลกร้อน

สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) รวบรวมข้อมูลผ่าน Infographic ชิ้นนี้ อยากเชิญชวนเราทุกคนลดการสร้างขยะที่เกินความจำเป็น และกล้าที่จะปฏิเสธพลาสติกร่วมกัน