ชาติอาเซียนที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด

ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เผยแพร่รายงาน Southeast Asia and Economics of Global Climate Stabilisation ของปี 2558 โดยระบุถึงปริมาณ “ก๊าซเรือนกระจก” ที่ประเทศอาเซียนปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ

5 อันดับแรก ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย เวียดนาม และฟิลิปปินส์

สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้รวบรวมรายละเอียดมานำเสนอ สามารถติดตามได้ใน infographic ชิ้นนี้