มาตรการนานาชาติล้างบาง ‘ถุงพลาสติก’

ประมาณการกันว่าทั่วโลกมีการใช้ถุงพลาสติกปีละ 5 แสนล้าน – 1 ล้านล้านใบ

ถุงแต่ละใบใช้เวลาย่อยสลายนานถึง 400-450 ปี

เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่าถุงพลาสติกคือหนึ่งในตัวการสำคัญที่ทำลายสิ่งแวดล้อม

หลากหลายประเทศจึงต้องใช้ยาแรง-ออกมาตรการเข้ม เพื่อล้อมคอกปัญหา

สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) จึงได้รวบรวมมาตรการล้างบางของนานาชาติ เพื่อฉายภาพสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้