12 ข้อกังขาการแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ระบุว่า ขณะนี้ได้ขยายเวลาเปิดรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ออกไปอีก 1 เดือนไปจนถึงกลางเดือน พ.ย. นี้ ก่อนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งจะเชิญกลุ่มมูลนิธิชีววิถีหรือไบโอไทยและนักวิชาการที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวมาหารือร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อยุติ โดยย้ำว่าการแก้ไขกฎหมายจะไม่กระทบต่อสิทธิเกษตรกร

อย่างไรก็ตาม คำยืนยันอย่างหนักแน่นของอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ยังไม่สามารถสร้างความกระจ่างในอีกหลายประการ โดยเฉพาะความสุ่มเสี่ยงที่เกษตรกรจะได้รับผลกระทบ และการเปิดช่องให้่บรรษัทยักษ์ใหญ่ผูกขาดเมล็ดพันธุ์

สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (Greennews) จึงได้รวบรวมข้อกังขาต่อประเด็นกฎหมายดังกล่าวมานำเสนอ 12 ประเด็น