จุดเปราะบางพื้นที่ปลูกข้าวนาปี

ผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับภาคการเกษตร

หลากหลายพื้นที่ปลูกข้าวของประเทศไทยกำลังสุ่มเสี่ยง

ข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระบุว่า ขณะนี้มี 11 จังหวัด ที่เป็น “จุดเปราะบาง” ในการทำ “นาปี”

ประกอบด้วย อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด สุรินทร์ และศรีสะเกษ

แม้ว่าตัวเลขการส่งออกข้าวโดยรวมจะเพิ่มมากขึ้น แต่สำหรับพื้นที่เปราะบางพบว่าแนวโน้มของปริมาณผลผลิตจะลดน้อยลง

ทางออกจึงฝากไว้ที่ระบบชลประทานในอนาคต

ชัดเจนว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบจากภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกขณะ

เมื่อมันใกล้จนถึงจานข้าวที่วางอยู่ตรงหน้า จึงเป็นหน้าที่ที่เราทุกคนต้องช่วยกันรับผิดชอบ

*** ข้อมูลจากรายงานการสังเคราะห์และประมวลสถานการณ์องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ