ธรรมชาติร้าวราน

ธรรมชาติร้าวราน

ความเปราะบางของธรรมชาติสำแดงตัวให้เราเห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าผ่านพิบัติภัยที่ถาโถมมาเป็นระลอก

หากเราเชื่อกันว่า ความวิปริตของสภาพอากาศ ความแปรปรวนของอุณหภูมิ มหาอุทกภัย และความแห้งแล้งแร้นแค้นทุกหย่อมหญ้า คือเสียงกรีดร้องจากธรรมชาติที่เคยเคร่งขรึมมาโดยตลอด

เราอาจเผชิญกับฝันร้ายในระยะเวลาอันใกล้

โครงการพัฒนาที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อมนุษย์ ในมุมหนึ่งกำลังไล่ต้อนให้มนุษย์ค่อยๆ จนแต้ม โดยเฉพาะในวันที่ธรรมชาติกำลังร้าวราน เป็นไปได้ว่าเราทุกคนต้องรับโทษทัณฑ์ ไม่มีข้อยกเว้น

สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ขอชักชวนเราทุกคนช่วยกันคิด

โลกของเรากำลังถูกพัฒนาให้กลายเป็นสิ่งที่ด้อยลงใช่หรือไม่ ?