ลำดับแชมป์ปั๊มคาร์บอนมากที่สุดในโลก

ชาติมหาอำนาจอย่าง “จีน” ขึ้นแท่นเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก

ขณะที่ “สหรัฐอเมริกา” ซึ่งมีผู้นำที่ไม่เชื่อว่าวิกฤตโลกร้อนมีจริงนั้น ปล่อยคาร์บอนมากเป็นลำดับที่ 2 ของโลก

ส่วนลำดับ 3 คือ กลุ่มประเทศในสภาพยุโรป แต่แนวโน้มกำลังลดลงเรื่อยๆ

สำหรับ “ประเทศไทย” ถูกจัดอันดับให้อยู่ที่ 26

แน่นอนว่า ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง หรือประเทศใดประเทศหนึ่ง

ในฐานะมนุษยชาติที่อาศัยและพึ่งพิงโลกใบเดียวกันนี้ ทางรอดเดียวคือเราต้องช่วยกัน

*** ข้อมูลจากรายงานการสังเคราะห์และประมวลสถานการณ์องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ