‘ข้อตกลงปารีส’ ไม่พอโอบอุ้มโลก

“ภัยพิบัติร้ายแรง” คือเสียงกรีดร้องและสัญญาณเตือนจากธรรมชาติ ที่ทำให้บรรดาผู้นำโลกต้องหันกลับมาตระหนักร่วมกัน

หลักฐานทางวิชาการที่เป็นวิทยาศาสตร์ ยืนยันตรงกันว่า หากอุณภูมิเฉลี่ยของผิวโลกเพิ่มขึ้นอีก 2 องศาเซลเซียส โลกจะเกิดวิกฤตการณ์และเข้าสู่จุดที่ไม่อาจหวนคืนได้อีก

ช่วงปลายปี 2558 ผู้นำและผู้แทนระดับสูงของ 197 ประเทศ จึงมารวมตัวกันที่กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อแสวงหาทางออก

นำมาสู่ “ข้อตกลงปารีส” หรือ Paris Agreement ที่ทุกประเทศต้องร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อบริหารจัดการประเทศของตัวเอง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายที่ตัวเองกำหนด ควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 2 องศา

ผ่านพ้นระยะเวลาเกือบ 2 ปี ของการดำเนินมาตรการ ทุกประเทศได้รายงานข้อมูลไปยังสำนักงานเลขาธิการของอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อวิเคราะห์ผล

พบว่า แม้ทุกประเทศจะทำได้สำเร็จบรรลุผลตามที่วางไว้ อุณหภูมิโลกก็จะพุ่งเกิน 2 องศาอยู่ดี