ถมประเทศด้วยขยะ

เคยคิดกันไหม?

ใน 1 วัน

เราสร้างขยะกันมากขนาดไหน ?

5 ชิ้น? 10 ชิ้น? 20 ชิ้น?

จากสถิติ ใน 1 วัน เราสร้างขยะเฉลี่ยคนละ 1.5 กิโลกรัม

นั่นหมายความว่า ประเทศไทยจะมีขยะเพิ่มขึ้นวันละ 97.5 ล้านกิโลกรัม จากคน 65 ล้านคน

สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ขอเชิญชวนให้ลองจินตนาการ

หากปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ … อีก 10 ปี

ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร ?