ขีดเส้น 2 ปี น้ำดื่มทุกชนิดเลิก ‘พลาสติกหุ้มฝา’ เอกชนขานรับ – ผงะ! ผลิตปีละ 2,600 ล้านชิ้น

อธิบดี คพ.เผยความคืบหน้าแผนเลิกใช้ “แคปซีล” ตั้งเป้าทุกบริษัทเลิกใช้ภายในปี 2562 เอกชนใหญ่-ภาคประชาชนขานรับ

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 1 พ.ย.2560 ว่า การหารือในที่ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (แคปซีล) จะแบ่งแผนการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะแรกบริษัทผู้ผลิตนำดื่มอย่างน้อย 50% จะเลิกใช้แคปซีล ภายในปี 2561 และระยะถัดไปภายในปี 2562 บริษัทผู้ผลิตนำดื่มทั้งหมดจะเลิกใช้แคปซีล

สำหรับความคืบหน้าการเลิกใช้แคปซีลขวดน้ำดื่ม มีบริษัทผู้ผลิตน้ำดื่มบริษัทใหญ่ที่ไม่ใช้แคปซีลแล้ว ได้แก่ บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด, บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด, บริษัท ซีโน-แปซิฟิก เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด, บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด, บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด และบริษัท ทิพย์วารินวัฒนา จำกัด ส่วนบริษัทและองค์กรที่ดำเนินการเลิกใช้แคปซีล ในปี 2560 ได้แก่ บริษัท คาราบาวแดง จำกัด (น้ำดื่มตราคาราบาว) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งในส่วนที่มหาวิทยาลัยผลิตเองและร้านค้าในมหาวิทยาลัย

ขณะที่แผนการดำเนินงานต่อไป คพ.จะนำข้อเสนอของภาคเอกชนบางรายที่ขอยืดระยะเวลาการเลิกใช้แคปซีล มากกว่า 1 ปี โดย คพ.จะร่วมกับสถาบันพลาสติก กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สมาคมอาเซียนไวนิล เคาน์ซิล ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาประกอบการกำหนดระยะเวลาการเลิกใช้แคปซีลให้เหมาะสม

นางสุณี กล่าวว่า ประเทศไทยมีการผลิตขวดพลาสติกน้ำดื่มประมาณ 4,400 ล้านขวดต่อปี มีสัดส่วนการใช้แคปซีล 60% หรือประมาณ 2,600 ล้านขวด ก่อให้เกิดขยะพลาสติก 2,600 ล้านชิ้นต่อปี คิดเป็นน้ำหนักประมาณ 520 ตัน ความยาว 2.6 แสนกิโลเมตร เท่ากับความยาวรอบโลก 6.5 รอบ ซึ่ง คพ.ได้ตระหนักถึงปัญหาปริมาณขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้น และปัญหาแคปซีลขวดน้ำดื่ม ซึ่งเป็นขยะที่มีขนาดเล็ก เบา จัดเก็บยาก และกระจัดกระจายปะปนในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชน

“จึงดำเนินการขับเคลื่อนการเลิกใช้แคปซีลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ผลิต ภาครัฐ และเอกชน ทั้งการลงนามบันทึกความร่วมมือ และการประชาสัมพันธ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  อย่างไรก็ตามในส่วนของประชาชนผู้บริโภคก็มีความเข้าใจว่าแคปซีลไม่ได้รับรองความสะอาดของน้ำดื่ม และตระหนักในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หันมาบริโภคน้ำดื่มที่ไม่มีแคปซีลมากขึ้น” นางสุณี กล่าว

ด้าน ผศ.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง และเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่ที่ มธ.ไม่จำหน่ายน้ำดื่มที่มีแคปซีลแล้ว โดยทางร้านค้าจะจำหน่ายน้ำดื่มของธรรมศาสตร์ซึ่งไม่มีแคปซีลเป็นหลัก โดยคาดว่าสิ้นปี 2560 แคปซีลที่ มธ.จะหมดไป ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยได้แจกกระบอกน้ำและถุงผ้าให้กับนักศึกษาในวันปฐมนิเทศเพื่อลดการเกิดขยะพลาสติก โดยเริ่มแจกมาเป็นระยะเวลา 4 ปี พร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มอย่างเพียงพอ

- Advertisement -