สลด! พบซากโลมาเกยตื้นแหลมงอบ จ.ตราด ผ่าท้องชันสูตรพบ ‘กล่องเครื่องดื่ม-หลอดดูด’

พบซากโลมาปากขวดเกยตื้นชายฝั่งแหลมงอบ จ.ตราด ชันสูตรพบกล่องบรรจุเครื่องดื่มพร้อมหลอดดูดในกระเพาะอาหาร

นายวินัย เสาวฤทธิ์ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ.ตราด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เปิดเผยกับสำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ว่า พบซากโลมาเกยตื้นชายฝั่งบริเวณแหลมงอบ บ้านบางปิด ต.แหลมงอบ อ.เมือง จ.ตราด เมื่อวันที่ 20 ต.ค.2560 โดยผลชันสูตรเบื้องต้นพบกล่องเครื่องดื่ม 1 กล่อง หลอดดูด อาหารจำพวกปลาข้างเหลือง เศษหมึกที่ย่อยแล้วในกระเพาะอาหาร

สำหรับซากโลมาที่พบเป็นโลมาปากขวดเพศผู้ ตัวเต็มวัย ขนาดความยาว 222 เซนติเมตร สภาพเน่าเปื่อย อวัยวะภายในบางส่วนเริ่มเสื่อมสภาพ

อนึ่ง โลมาจัดเป็นสัตว์เลือดอุ่น เลี้ยงลูกด้วยนม หายใจด้วยปอด และมีอุณหภูมิในร่างกายคงที่เกือบตลอดเวลา ปัจจุบันประชากรโลมากำลังประสบปัญหาการคุกคามจากมนุษย์ ซึ่งทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญและจัดให้เป็นสัตว์คุ้มครอง โดยลงทะเบียนในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (ไซเตส CITES)

อย่างไรก็ตาม ทาง ทช. ได้มีมาตรการลดผลกระทบจากการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก (ปลาวาฬ โลมา เต่าทะเล พะยูน) พร้อมทั้งเสนอเป็นมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมตามประเด็น 12 ประเด็น เช่น การสร้างเครือข่ายและกระบวนการมีส่วนร่วม การจัดทำแผนงาน ยุทธศาสตร์ การเตรียมการในการกำหนดมาตรการและพื้นที่คุ้มครอง เป็นต้น