กรมอุตุฯ ชี้แจง 12-17 ต.ค.นี้ ‘ไทย’ ปลอดพายุแน่ วอนปชช.เชื่อข้อมูลราชการ-อย่าตื่นตระหนกข่าว

กรมอุตุนิยมวิทยา ชี้แจงข่าวพายุเข้า 3 ลูก ระบุช่วงนี้ไทยยังไม่กระทบ ชี้แบบจำลองจากคอมฯ คลาดเคลื่อน-ถูกต้องน้อย ให้ตามข่าวจากราชการเท่านั้น

สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ออกหนังสือชี้แจงเมื่อวันที่ 12 ต.ค.2560 โดยระบุว่า จากการวิเคราะห์สภาพอากาศปัจจุบันพบว่ายังไม่มีพายุก่อตัวขึ้นแต่อย่างใด ขณะที่ในช่วงวันที่ 15-17 ต.ค.2560 คาดว่าจะมีพายุแต่จะอ่อนกำลังลงและไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยโดยตรง ส่วนหลังจากนั้นการพยากรณ์จะมีความถูกต้องน้อยลง จึงยังไม่มีศูนย์พยากรณ์ใดที่สามารถยืนยันข้อมูลว่ามีความถูกต้อง

ทั้งนี้ สำนักพยากรณ์อากาศ ระบุว่า ตามที่มีนักวิชาการและสื่อนำเสนอโดยนำแบบจำลองสภาพอากาศจากคอมพิวเตอร์ มาคาดการณ์การเกิดพายุหมุนเขตร้อนล่วงหน้าในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ โดยระบุว่าจะมีพายุเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย 3 ลูก และมีผลกระทบทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมเพิ่มเติมจากปัจจุบัน ทางกรมอุตุนิยมวิทยา จึงต้องชี้แจงและมีข้อแนะนำแก่ประชาชน

1.การทำงานของกรมอุตุนิยมวิทยา มีการนำผลการตรวจอากาศที่เกิดขึ้นจริง และใช้ข้อมูลดาวเทียมในการวิเคราะห์สภาพอากาศ และยังได้มีการใช้แบบจำลองสภาพอากาศจากคอมพิวเตอร์ของประเทศไทย และจากศูนย์พยากรณ์อากาศชั้นนำจากประเทศต่างๆ มาสังเคราะห์และเปรียบเทียบเพื่อให้ได้ข้อมูลถูกต้องที่สุด เนื่องจากแบบจำลองสภาพอากาศจากคอมพิวเตอร์จะมีความคลาดเคลื่อนและถูกต้องน้อยลง เมื่อระยะเวลาพยากรณ์นานขึ้นเรื่อยๆ

2.จากการวิเคราะห์สภาพอากาศปัจจุบัน พบว่าในช่วงวันที่ 12-14 ต.ค.2560 บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอลไม่มีพายุก่อตัวขึ้นแต่อย่างใด เป็นเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมทางด้านประเทศเมียนมา และไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งภาคใต้จะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ประจำฤดูเท่านั้น บริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีร่องมรสุมพาดผ่านทำให้มีฝนตกต่อเนื่องในระยะนี้ อาจส่งผลให้ทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่ม ที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้ว

สำหรับช่วงวันที่ 15-17 ต.ค.2560 คาดว่าจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านทะเลจีนใต้ เข้ามาบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน แต่เนื่องจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาบริเวณประเทศเวียดนามในช่วงดังกล่าว ทำให้พายุนี้จะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วและไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยโดยตรง โดยในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังมีร่องมรสุมพาดผ่าน ประกอบมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ซึ่งจะส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้หลายพื้นที่

กรมอุตุฯ ระบุอีกว่า หลังวันที่ 17 ต.ค.2560 เป็นต้นไป การวิเคราะห์ผลจากแบบจำลองสภาพอากาศพบว่า ยังมีโอกาสที่จะมีพายุก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลจีนใต้ แต่เนื่องจากข้อมูลจากแบบจำลองจะมีความถูกต้องน้อยลงมากเมื่อระยะเวลาพยากรณ์นานขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นจึงไม่มีศูนย์พยากรณ์ใดที่สามารถยืนยันข้อมูลว่ามีความถูกต้องเพียงใด แต่จะเป็นสัญญาณให้นักอุตุนิยมวิทยาเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด

“ทางกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานต่างๆ ได้มีการประชุม วิเคราะห์ข้อมูล และติดตามสถานการณ์ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงขอให้ประชาชน ติดตามข้อมูลการพยากรณ์อากาศและการแจ้งเตือนภัยจากหน่วยราชการเท่านั้น ในการประกาศแจ้งเตือนจะมีรายละเอียด วันและเวลาที่แน่นอน และขอให้อย่าได้ตื่นตะหนกจากข้อมูลที่ไม่ได้มาผู้ทำงานรับผิดชอบโดยตรง หรือการส่งต่อกันตามสื่อออนไลน์ต่างๆ” หนังสือชี้แจงจากสำนักพยากรณ์อากาศ ระบุ

ทั้งนี้ ประชาชนสามามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วน 1182 และหมายเลขโทรศัพท์ 02-3994012-3 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา https://www.tmd.go.th

- Advertisement -