พบแมลงชนิดใหม่ของโลกโผล่แหลมพันวาภูเก็ต นักวิจัยระบุตัวชี้วัดความสมบูรณ์ระบบนิเวศทะเล

นักวิจัยค้นพบแมลงสาบทะเลชนิดใหม่ของโลก แถบชายฝั่งทะเลอันดามัน ชี้หนึ่งในตัวชี้วัดความสมบูรณ์ระบบนิเวศทางทะเลของอาเซียน

นายเอกนรินทร์ รอดเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) เปิดเผยกับสำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ว่ามีการค้นพบแมลงในกลุ่ม Cirolana หรือแมลงสาบทะเลตามชื่อเรียกภาษาไทย โดยมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cirolana Phuketensis ซึ่งตั้งตามสถานที่พบครั้ง คือ บริเวณชายฝั่งทะเลแหลมพันวา จ.ภูเก็ต แมลงสาบทะเลชนิดนี้สามารถพบได้บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน

“Cirolana Phuketensis มีความสำคัญต่อระบบนิเวศคือ เป็นอาหารให้กับสัตว์น้ำชนิดอื่น ซึ่งมีสารอาหารลำดับต้นๆ ของระบบห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศทางทะเล สัตว์น้ำจำพวกปลาจะกินแมลงสาบทะเลชนิดนี้เป็นอาหาร แมลงสาบทะเลยังเป็นผู้ช่วยย่อยสลาย กินสิ่งมีชีวิต ซากสัตว์น้ำที่ตาย ทำให้เกิดกระบวนการย่อยสลายเร็วขึ้น ส่งผลให้ไม่เกิดน้ำเสีย และยังบ่งบอกถึงความหลากหลายทางด้านชีวภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศไทย” นายเอกนรินทร์ กล่าว

นายเอกนรินทร์ กล่าวอีกว่า แมลงสาบทะเลมีลักษณะรูปร่างคล้ายแมลงสาบ แต่ไม่มีปีก มีขนาดเล็กประมาณ 0.5-2 เซนติเมตร และมีตุ่มบริเวณปล้องอกปล้องสุดท้าย เชื่อมต่อไปยังปล้องท้องและหาง ซึ่งแมลงสาบทะเล ถือเป็นสัตว์กลุ่มเดียวกับกุ้งและปู อาศัยอยู่บริเวณซอกหินและแนวปะการังตามชายฝั่งไปจนถึงท้องทะเลลึก

“ทำงานร่วมกับทีมนักวิจัยจากประเทศออสเตรีย และคณะวิทยาศาสตร์ มอ.ตลอดช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา มีการเก็บสะสมตัวอย่างเรื่อยๆ พร้อมทั้งศึกษาวิจัย เมื่อช่วงเดือนกันยายนที่มาผ่านมาได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือวารสาร ZooKeys ของกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป และยังมีการค้นพบใหม่อีก 6 ชนิด ซึ่งยังอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัย” นายเอกนรินทร์ กล่าว

- Advertisement -