‘พีมูฟ’ ยกทัพบุกทำเนียบเร่งรัดแก้ปัญหาที่ดิน ส่งตัวแทนเจรจารัฐ – คาดต้น พ.ย.ถกร่วม รมต.

เครือข่าย “พีมูฟ” ประชิดทำเนียบ เรียกร้องให้แก้ไขผลกระทบจากการปฏิรูปที่ดิน ซัด รมต.ประจำสำนักนายกฯ ทำงานอืด-ไม่จัดประชุม ส่งผลปัญหาที่ล่าช้า

ตัวแทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือพีมูฟ พร้อมด้วยชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายและการพัฒนาของรัฐ กรณีการปฏิรูปที่ดินทั้ง 4 ภาค ของประเทศไทย กว่า 100 ราย เดินทางมายังศูนย์บริการประชาชน บริเวณสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2560 เพื่อยื่นข้อเรียกร้องใน 5 ประเด็น ต่อนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ประกอบด้วย 1.กรณีนโยบายทวงคืนผืนป่า ให้ยุติการดำเนินคดีกับชาวบ้านและทบทวนแนวทางการปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการที่เหมาะสมและต้องไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน

2.กรณีโครงการนำร่องธนาคารที่ดินในชุมชน 5 พื้นที่ ให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.) ทบทวนหลักการจัดสรรงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 22 ก.พ. 2554 ทั้งให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเร่งรัดดำเนินการธนาคารที่ดินในพื้นที่อื่นได้แสดงเจตจำนงค์ไว้แล้ว

3.กรณีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.แม่สอด ให้เร่งการดำเนินการจัดหาที่ดินทดแทนกับผู้ได้รับผลกระทบ ทั้ง 6 ราย ทั้งยุติการดำเนินการใดๆ ที่ส่งผลกระทบจนกว่าการแก้ไขปัญหาจะเสร็จสิ้น 4.กรณีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) จะต้องบรรจุระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดโฉนดชุมชนเป็นกลไกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่ดิน

5.การดำเนินการของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการต่างๆ เร่งรัดสั่งการให้มีการประชุม ซึ่งที่ผ่านมาการประชุมของอนุกรรมทุกคณะไม่มีความต่อเนื่อง ทำให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาของ ขปส. มีความล่าช้า

นายดิเรก กองเงิน ประธานสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้ง นายออมสิน มาเป็นผู้แก้ไขปัญหา โดยที่ผ่านมามีการประชุมเพียงแค่รอบเดียว พีมูปจึงต้องเดินทางมาเพื่อมาติดตามผลการแก้ไขที่ได้นำเสนอ

“ก่อนมาวันนี้ก็ได้รับการประสานเบื้องต้นแล้วว่ารัฐมนตรีไม่ว่าง แต่เมื่อครบกำหนดเราก็ต้องมาตามความคืบหน้า สิ่งที่ภาคประชาชนพึ่งได้คือสำนักนายกรัฐมนตรี เรายืนหลักปักฐานแล้วว่าต้องการพบกับนายกรัฐมนตรี โดยตรงซึ่งจะเป็นผู้ออกคำสั่ง และแก้ไขให้มีการดำเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการ” นายดิเรกกล่าว

อย่างไรก็ตาม ภายหลังกลุ่มพีมูฟเรียกร้อง ตัวแทนรัฐบาลโดย นายพงษ์ชัย นิรมิต ที่ปรึกษา รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดห้องประชุมเพื่อหารือกับตัวแทนภาคประชาชนจำนวน 10 คน

นายประยงค์ ดอกลำไย ที่ปรึกษากลุ่มพีมูฟ กล่าวภายหลังการเข้าร่วมหารือว่า ได้สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความล่าช้าในการไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยได้กำหนดช่วงเวลาการประชุมอีกต้นเดือน พ.ย.นี้ ซึ่งในระหว่างนี้ทางที่ปรึกษา รมต.ได้มีการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ระงับ หรือชะลอเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาไว้ก่อน

“เครือข่ายก็คงต้องเตรียมความพร้อมของการประชุม ด้านหนึ่งคือด้านข้อมูล แต่อีกด้านหนึ่งเราคาดว่าการประชุมที่จะมีขึ้นในเดือน พ.ย. น่าจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ เนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้มีหลายกระทรวงที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัญหา และท่านรัฐมนตรีไม่ได้มีอำนาจเบ็ดเสร็จ ทางเครือข่ายก็จะรอดูกรณีต่างๆ ที่จะถูกนำเข้าสู่การพิจารณาของกรรมการชุดนี้ ถ้าหากว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ก็จะต้องนำปัญหาทั้งหมดเรียนนายกฯ โดยตรง เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป” นายประยงค์ กล่าว