อะไรคือสิ่งสำคัญของชีวิตและโลกใบนี้อย่างแท้จริง

เงินทองอาจกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีค่า เมื่ออนาคตกำลังไล่ล่าพวกเร

สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ขอเชิญชวนให้ร่วมกันครุ่นคิด …

อะไรคือสิ่งสำคัญของชีวิตและโลกใบนี้อย่างแท้จริง