เมื่อปลาจะกินดาวปีที่ 15 : “ปอดคนกรุงเทพ” พื้นที่สีเขียว คุ้งบางกระเจ้า

ด้วยความสมบูรณ์ของต้นไม้และพืชพันธุ์นานาชนิดบนพื้นที่กว่า 9,000 ไร่ ของ “บางกระเจ้า” หรือที่หลายคนเรียกกันว่า “คุ้งกระเพาะหมู” ทำให้ครั้งหนึ่งนิตยสาร Time Asia เคยตีพิมพ์ยกย่องให้เป็น “ปอดกลางเมือง” ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ซึ่งมีส่วนช่วยผลิตก๊าซออกซิเจนได้มากถึง 6 ล้านตันต่อวัน ทั้งยังเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิด ด้วยระบบนิเวศแบบสามน้ำ ประกอบด้วย น้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อย นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญว่า ทำไมเราจึงต้องหวงแหนพื้นที่สีเขียว

ติดตามได้จากสารคดีเรื่อง “ปอดคนกรุง” พื้นที่สีเขียวคุ้งบางกระเจ้า”
ผลิตโดย สถาพร ด่านขุนทด

โครงการเมื่อปลาจะกินดาวออนไลน์ ปีที่ 15 จัดโดย ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- Advertisement -