เมื่อปลาจะกินดาวปีที่ 15 : ผีคลองไทย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แนวคิดที่จะขุดคลองเชื่อมอ่าวไทยสู่ทะเลอันดามัน หรือที่คุ้นหูกันว่า “คอคอดกระ” ไม่ได้เงียบหายไปไหน หากยังคงวนเวียนผ่านรัฐบาลชุดแล้วชุดเล่า จนมาถึง พ.ศ.ปัจจุบัน มีการเปลี่ยนชื่อใหม่จาก “คลองกระ” เป็น “คลองไทย” พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาความเป็นไปได้ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย-จีน ล่าสุดมีการขีดเส้นเล็งไปที่แนว 9A ลากผ่านจังหวัดกระบี่-ตรัง-พัทลุง-นครศรีธรรมราช-สงขลา ภายใต้งบประมาณราว 2.2 ล้านล้านบาท โดยคาดการณ์ว่า หากโครงการขุดคลองเกิดขึ้นจริง อาจต้องอพยพผู้คนเกือบ 65,000 ชีวิต

ติดตามได้จากสารคดีเรื่อง “ผีคลองไทย”
ผลิตโดย โกวิท โพธิสาร

โครงการเมื่อปลาจะกินดาวออนไลน์ ปีที่ 15 จัดโดย ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม