เมื่อปลาจะกินดาวออนไลน์ปีที่ 15 : เรื่องเล่าหลัง “กรง”

ผลจากการกระทำของขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย นอกจากจะทำให้สัตว์ป่าสูญสิ้นอิสรภาพ สูญเสียสัญชาตญาณจนกลายเป็นสัตว์เลี้ยง บางส่วนยังได้รับบาดเจ็บจากการล่าของนายพราน เพื่อนำชิ้นส่วนไปขายเป็นของตกแต่งบ้าน วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นกับการค้าสัตว์ป่าในประเทศไทยล้วนมาจากค่านิยมที่ผิดๆ ใครจะรู้บ้างว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมากับสัตว์ป่านั้นทรมานแสนสาหัสเพียงใด

ติดตามได้จากสารคดีเรื่อง “เรื่องเล่าหลังกรง”
ผลิตโดย ชนะวงศ์ น้อยอามาตย์

โครงการเมื่อปลาจะกินดาวออนไลน์ ปีที่ 15 จัดโดย ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม