เอ็ม.วี.ซีฟเดค กับภารกิจเพื่อทะเลยั่งยืน

กว่า 24 ปี กับการโลดแล่นในน่านน้ำทั่วทั้งอาเซียน มหาสมุทรอินเดีย รวมถึงทะเลจีนใต้ ของเรือ M.V. SEAFDEC (เอ็ม.วี.ซีฟเดค) กับการปฏิบัติภารกิจเพื่อความยั่งยืนของการประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้

นับล้านไมล์ทะเล ที่เรือสำรวจและฝึกอบรมลำนี้ออกภารกิจซ้ำแล้วซ้ำเล่า ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมทำประมงอวนล้อม เบ็ดราว ลอบน้ำลึก เบ็ดราวหน้าดินแนวดิ่ง สำรวจสมุทรศาสตร์ ชีววิทยา และสิ่งแวดล้อมbพร้อมทั้งสนับสนุนการสำรวจทางทะเลในอ่าวไทย ทะเลอันดามัน ที่ส่วนใหญ่เป็นโครงการระดับนานาชาติ

คมน์ ศิลปาจารย์ เลขาธิการศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีฟเดค) เล่าว่า เรือลำนี้คือเรือหนึ่งเดียวในประเทศ ที่สามารถใช้ในการติดตั้งทุ่นเตือนภัยสึนามิ เนื่องจากมีอุปกรณ์การติดตั้งพร้อม ทั้งเครื่องวัดความลึกพื้นน้ำ พื้นทะเล และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เรือลำอื่นไม่มี

เรือ เอ็ม.วี.ซีฟเดค เป็นเรือที่ได้รับการสนับสนุนงบจัดสร้างจากรัฐบาลญี่ปุ่น และได้รับมอบเมื่อปี 2536 มีระวางขับน้ำ 1,178 กรอสตัน สามารถรองรับลูกเรือและผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ประมาณ 50 คน

เนื่องจากเรือถูกออกแบบเพื่อใช้ในการสำรวจสมุทรศาสตร์ จึงมีเครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัย เช่น ยานสำรวจใต้น้ำ เครื่องวัดคุณภาพน้ำ กระบอกเก็บน้ำ ชุดเครื่องมือวัดค่าต่างๆ เครื่องมือเก็บตะกอนบนพื้นทะเล รวมทั้งห้องปฏิบัติการและห้องเรียนภายในลำเรือ

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี เรือ เอ็ม.วี.ซีฟเดค พร้อมด้วยลูกเรือกว่า 18 ชีวิต เดินทางปฏิบัติภารกิจมากมาย แม้บางครั้งต้องเผชิญมรสุมรุนแรงเสี่ยงถึงชีวิต แต่ทุกคนก็ไม่เคยหวั่นไหว เพียงเพื่อให้ท้องทะเลและทรัพยากรมีความยั่งยืน สืบต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด