ศรีลานนาโมเดล

อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ อันอุดมสมบูรณ์ เคยประสบปัญหาการบุกรุกทำลายป่าอย่างรุนแรง โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพบการรุกล้ำแนวเขตอุทยานเพื่อทำกินมากขึ้นเรื่อยๆ นำไปสู่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่และชาวบ้าน

นำมาซึ่งการปรับแนวทางการดำเนินงานของ ยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ด้วยการเน้นการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของชุมชน จนชาวบ้านยอมรับและให้ความร่วมมือ จึงนำมาสู่การคืนพื้นที่ป่ากว่า 1,300 ไร่

แนวทางความสำเร็จเป็นอย่างไร สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ขอเชิญชวนติดตามผ่านคลิปนี้