PPSI ระบุ ‘ไทย’ กำลังขายทรัพยากรในราคาถูก ท่องเที่ยวโกยเงินเพียบแต่ต้องตั้งรับปัญหาสวล.

“ศ.มิ่งสรรพ์” ชี้ ไทยต้องวางแผนจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยว ระบุ เรากำลังขายทรัพยากรในราคาถูก

ศ.มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ (PPSI) ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม บนหนทางที่ยั่งยืน” ภายในงาน “เมื่อปลาจะกินดาว ตอน สิ่งแวดล้อม 4.0 ยุทธศาสตร์ชาตินี้หรือชาติหน้า” ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2560 ตอนหนึ่งว่า โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปจะทำให้เราเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในหลายรูปแบบ โดยขณะนี้ยุคแห่งความโชติช่วงชัชวาลของอุตสหกรรมได้สิ้นสุดลงแล้ว

ศ.มิ่งสรรพ์ กล่าวว่า ทุกวันนี้ประเทศไทยดำรงอยู่ได้ด้วยการท่องเที่ยว และผู้ที่จะทำให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยเติบโตได้ก็คือนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งแน่นอนว่าหลังจากนี้ประเทศไทยจะเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทีมีต้นเหตุจากการท่องเที่ยว จึงจำเป็นต้องสร้างตัวชี้วัดสมรรถนะในการสร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยวขึ้นมา

“นักท่องเที่ยววจีนจะเข้ามามหาศาล จะมีคนมามากกว่าที่เรารองรับได้ ประเทศไทยจะเกิดปัญหาจากการท่องเที่ยวอีกมหาศาล โดยเฉลี่ยแล้วเราพบว่าโรงแรม 5 ดาว สร้างขยะมากกว่าโรงแรมธรรมดา ตรงนี้ชี้ให้เห็นว่าเราต้องมีตัวชี้วัดการสร้างปัญหาจากการท่องเที่ยว” ศ.มิ่งสรรพ์ กล่าว

ศ.มิ่งสรรพ์ กล่าวอีกว่า ภาคการท่องเที่ยวเป็นภาคที่ใหญ่มาก มีการจ้างงานมากกว่าภาคอุตสาหกรรม แต่การท่องเที่ยวก็ต้องใช้ทรัพยากร เช่น ใช้น้ำ ใช้พลังงาน โดยปัจจุบันประเทศไทยได้นำทรัพยากรไปขายเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งก็ขายได้เป็นอย่างดี แต่เรากลับขายในราคาที่ถูก

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีจุดอ่อนด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย โดยสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงคือเราจะมีทรัพยากรเหลือให้ลูกหลานใช้ต่อไปหรือไม่ เพราะขณะที่ใช้ทรัพยากรมาก แต่การอนุรักษ์น้อยมากเช่นกัน

ทั้งนี้ ศ.มิ่งสรรพ์ ยังได้กล่าวถึงการจัดอันดับความสามารถด้านการแข่งขันทางด้านต่างๆ ของ The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017 หรือ TTCI ซึ่งมีทั้งสิ้น 136 ประเทศทั่วโลก โดยพบว่าประเทศไทยถูกจัดอันดับด้านสิ่งแวดล้อมให้อยู่ที่ 112

นอกจากนี้ เมื่อปี 2559 ทาง TTCI ได้จัดอันดับอีกว่า ประเทศไทยมีความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมอยู่ในอันดับที่ 122 ขณะที่ความเข้มงวดของกฎข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมอยู่อันดับที่ 100 และความเข้มข้นของฝุ่นละออง ในเขตเมืองอันดับที่ 126