คชก.ลุยไฟต้อนรับวันสืบนาคะเถียร 1 กันยายน เดินหน้าพิจารณา EHIA ปลุกผี ‘เขื่อนแม่วงก์’

คชก.จ่อพิจารณา  EHIA โครงการเขื่อนแม่วงก์ 1 ก.ย.นี้ ด้าน เลขาฯ สผ. ระบุ อาจจะยังไม่ได้คำตอบผ่าน-ไม่ผ่าน

นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยกับสำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ว่า วันที่ 1 ก.ย.2560 ที่ประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) จะนำรายงานการศึกษาผลกระทบของสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการเขื่อนแม่วงก์ เข้าสู่วาระการพิจารณา

นางรวีวรรณ กล่าวว่า มีการประชุม คชก. ตามขั้นตอนปกติ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางกรมชลประทานได้นำส่งรายงาน EHIA โครงการเขื่อนแม่วงก์เข้าที่ประชุม คชก. เพื่อให้ คชก. ด้านแหล่งน้ำ พิจารณาโครงการดังกล่าว เหมือนกับการพิจารณาโครงการต่างๆ

“โครงการเขื่อนแม่วงก์ถูกนำส่ง คชก.จำนวนหลายครั้ง และไม่ผ่านการพิจารณา เบื้องต้นทราบว่ามีประเด็นในเรื่องของป่าไม้ สัตว์ป่า และด้านเศรษศาสตร์ ยังคงเป็นประเด็นซักถามที่ยังติดค้างอยู่ ทางกรมชลประทานได้ดำเนินการแก้ไข และนำเสนอรายงานการชี้แจงเพิ่มเติมเข้ามา” นางรวีวรรณ กล่าวว่า

นางรวีวรรณ กล่าวอีกว่า ในวันที่ 1 ก.ย.นี้ ทาง คชก. น่าจะยังไม่ได้คำตอบว่ารายงาน EHIA โครงการเขื่อนแม่วงก์จะผ่านหรือไม่ อย่างไร เพราะทาง คชก. ต้องพิจารณาข้อมูลจากกรมชลประทานก่อนว่ามีความครบถ้วน สมบูรณ์หรือไม่ ยังคงมีประเด็นคำถามที่ต้องชี้แจงให้ชัดเจนหรือเปล่า

ทั้งนี้ หากรายงาน EHIA โครงการเขื่อนแม่วงก์ ผ่านก็จะดำเนินไปตามขั้นตอนทางกฎหมาย คือ กรมชลประทานส่งเล่มสมบูรณ์เข้ามายัง สผ. เสนอไปยังคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เพื่อพิจารณา และเข้าสู่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามลำดับ

สำหรับกรณีที่รายงาน EHIA โครงการดังกล่าวไม่ผ่าน คชก. ด้านแหล่งน้ำ ทางกรมชลประทานยังคงต้องกลับไปแก้ไข ชี้แจงข้อซักถาม ให้รายงานมีความสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วนำเสนอมายัง คชก. เพื่อพิจารณาต่อไป

นายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กล่าวว่า ขณะนี้โครงการเขื่อนแม่วงก์อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณารายงาน EHIA ส่วนตัวคิดว่า หาก คชก. ทำหน้าที่เป็นปกติก็จะไม่ให้รายงานดังกล่าวผ่านการพิจารณาอย่างแน่นอน เพราะข้อมูลมีความชัดเจนอยู่แล้วทั้งยังมีผลกระทบสูงมาก

อนึ่ง ในวันที่ 1 ก.ย.ของทุกปี ถือเป็นวันสืบนาคะเสถียร นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 8 พ.ค.2560 การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในลุ่มแม่น้ำวงก์ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โดยกรมชลประทาน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีมติที่ประชุมให้กรมชลประทานดำเนินการแก้ไขปัญหาตามแนวทางเลือกที่ประชุมได้เสนอไว้ นั่นก็คือการพิจารณาไม่สร้างเขื่อนแม่วงก์เป็นอันดับแรก