“ผมขอพูดในนามของสัตว์ป่าทุกตัว”

“ผมขอพูดในนามของสัตว์ป่าทุกตัว”

27 ปี ของการจากลา

1 กันยา … วันสืบนาคะเสถียร

สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ขอค้อมคารวะจิตวิญญาณนักอนุรักษ์ผู้ยิ่งใหญ่

แม้วันนี้จะไม่มีสืบ … แต่อุดมการณ์สืบยังจะสืบต่อไป

 

- Advertisement -