รถยนต์ยึดเมือง

รถยนต์ยึดเมือง

ข้อมูลจากกรมขนส่งทางบก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประเทศไทย มีรถยนต์ (ทุกประเภท) จดทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 37,138,339 คัน หรือประมาณ 37.1 ล้านคัน

ในจำนวนนี้ เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 8,197,012 ล้านคัน หรือราวๆ 8.2 ล้านคัน

เกือบครึ่งหนึ่ง หรือร่วมๆ 4 ล้านคัน เป็นรถที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร (กทม.)

ข้อมูลจากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี (TMB Analytics) ฉายภาพแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของรถยนต์ในประเทศไทยผ่านยอดขายรถยนต์

ปี 2553 มียอดขายทั้งสิ้น 8 แสนคัน
ปี 2555 (นโยบายรถคันแรก) 1.45 ล้านคัน
ปี 2559 ขายได้ทั้งสิ้น 7.5 แสนคัน
ปี 2560 คาดว่าจะขายได้อีก 8 แสนคัน

ขณะที่ ข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทย (มท.) ระบุว่า ปี 2560 ประเทศไทยมีประชากรทั้งสิ้น 65,931,550 ล้านคน

เป็นคนกรุงเทพฯ ประมาณ 5.6 ล้านคน

เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนปริมาณรถยนต์กับจำนวนประชากรแล้ว

คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่า … ความสะดวกสบายกำลังจะฆ่าเราและโลกของเราอย่างช้าๆ