เราต่างเป็นส่วนหนึ่งในการทำร้าย-ทำลายธรรมชาติ

เราต่างเป็นส่วนหนึ่งในการทำร้าย-ทำลายธรรมชาติ เพียงเพราะไม่สามารถหยุดยั้ง ‘ความเคยชิน’ ของตัวเอง