คุณรู้หรือไม่ … พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่มชิ้นเล็กๆ เหล่านี้ ทำร้ายทำลายโลกอย่างมหาศาลเพียงใด

คุณรู้หรือไม่ … พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่มชิ้นเล็กๆ เหล่านี้ ทำร้ายทำลายโลกอย่างมหาศาลเพียงใด

คลิปนี้ … มีคำตอบ

สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ขอเป็นสื่อกลางรณรงค์และเชิญชวนให้พวกเรายกระดับจิตใจตัวเองด้วยการเลิกนิสัยมักง่ายจากความเคยชินเดิมๆ

เพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลือกซื้อน้ำดื่มที่ไร้เปลือกหุ้มฝา และทิ้งเศษขยะพลาสติกลงในถังขยะ คุณก็มีส่วนทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นได้อย่างง่ายดาย