เอ็นจีโอภาคใต้แถลงค้าน EHIA ‘โรงไฟฟ้าเทพา’ จวก คชก.ผ่านแบบลวก-ขาดจริยธรรมวิชาการ

“กป.อพช.ใต้” แถลงการณ์คัดค้าน EHIA “โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา” ซัด คชก.พิจารณารายงานลวก-ขาดจริยธรรม “กรีนพีซ” ร้องนายกฯ ยุติโครงการทันที

นายเอกชัย อิสระทะ เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ภาคใต้ อ่านแถลงการณ์แสดงจุดยืนคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา ขนาด 2,200 เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 19 ส.ค.2560 ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ให้ความเห็นว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ของโครงการดังกล่าวมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอ

เนื้อหาส่วนหนึ่งในแถลงการณ์เรื่อง ปกป้องเทพาสงขลาจากถ่านหิน การผ่านรายงาน EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาของ คชก.อย่างลวกๆ และรีบเร่ง คือปาหี่ที่คนใต้มิอาจยอมรับได้ ระบุว่า การพิจารณาอนุมัติรายงาน EHIA ดังกล่าวเป็นกระบวนการที่มีความฉ้อฉลและไม่เป็นธรรม ขาดจริยธรรมทางวิชาการ จึงขอแสดงจุดยืนที่จะรวมพลังทุกเครือข่ายองค์กรประชาชนในการคัดค้านโครงการฯ ให้ถึงที่สุด เนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ภาคใต้ และไม่ต้องการให้ภาคใต้เป็นฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก

“การผ่านรายงาน EHIA ของโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาโดย คชก.อย่างลวกๆ และรีบเร่งในครั้งนี้ ทั้งที่ยังมีประเด็นข้อสงสัย ข้อบกพร่อง ทั้งในเนื้อหาและประเด็นจริยธรรมทางวิชาการอีกมากมาย ทั้งยังอ้างว่าได้เปิดกระบวนการมีส่วนร่วมเพียงพอแล้ว ทั้งๆ ที่กระบวนการมีส่วนร่วมทั้งหมดนั้น เป็นการมีส่วนร่วมเทียมที่จัดพอเป็นพิธีกรรมเท่านั้นเอง” ส่วนหนึ่งของแถลงการณ์ ระบุ

แถลงการณ์ดังกล่าว ยังระบุด้วยว่า โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาคือฐานที่มั่นสุดท้ายของถ่านหินประเทศไทย หากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เทพาได้ ย่อมหมายความถึงการสิ้นสุดของยุคถ่านหินประเทศไทย จึงไม่แปลกที่ทุกองคาพยพของ กฟผ. บริษัทขายถ่านหิน อำนาจรัฐ อำนาจทุน จะใช้ความพยายามทุกทางในการผลักดันให้เกิดโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

ภายในวันเดียวกัน กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังได้ออกแถลงการณ์ต่อกรณีดังกล่าว โดยเรียกร้องให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ตัดสินใจยุติโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาในทันที และทบทวนกระบวนการวางแผนพลังงานของประเทศเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบพลังงานหมุนเวียนแบบ กระจายศูนย์ที่สะอาด ยั่งยืนและเป็นธรรม

น.ส.จริยา เสนพงศ์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า แม้ คชก.จะเห็นชอบผ่านรายงาน EHIA โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าความบกพร่องในรายงานฯ จะถูกแก้ไขหมดแล้ว ซ้ำร้ายการประทับตราเห็นชอบต่อรายงานฯ ที่ต่ำเกินจริงของ คชก.นั้นไม่มีภาระรับผิดใดๆ และไม่ต้องรับผิดชอบกับการไม่กำกับ ดูแล ติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดขึ้น

น.ส.จริยา กล่าวว่า การปล่อยมลพิษทางอากาศจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ยังมีผลต่อคุณภาพอากาศทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย และตอนเหนือของมาเลเซีย ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพข้ามพรมแดนประเทศอย่างมีนัยสําคัญ และหากโครงการดังกล่าวมีการดำเนินการ โดยมีอายุการใช้งาน 40 ปี อัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอยู่ในราว 4,420 ราย

อนึ่ง เมื่อวันที่ 17 ส.ค.2560 ที่ประชุม คชก. ได้มีความเห็นว่ารายงาน EHIA ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา ขนาด 2,200 เมกะวัตต์ ของ กฟผ. มีข้อมูลครบถ้วยเพียงพอแล้ว และเตรียมส่งต่อเข้าสู่การพิจารณาของกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามลำดับ