เปิดตัวโดรนสำรวจความเสียหาย ‘โบราณสถาน’ สร้างแบบจำลอง 3 มิติ – บูรณะหลังเหตุภัยพิบัติ

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มธ. เปิดตัวโดรนตรวจสอบความเสียหายโบราณสถานจากภัยพิบัติ ประยุกต์ภาพ 3 มิติ สู่การวางแผนบูรณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) แถลงข่าวเปิดตัว “โดรนตรวจสอบความเสียหายโบราณสถาน 3 มิติ” เมื่อวันที่ 7 ส.ค.2560 โดยเป็นการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจากโดรนนำมาประมวลผลเป็นข้อมูลดิจิทัล 3 มิติ ที่สามารถแสดงได้ถึงรายละเอียดความเสียหายของโบราณสถานหลังประสบภัยพิบัติ

สำหรับระบบดังกล่าว จะนำเอาภาพถ่ายที่ได้จากโดรนมาประมวลผลผ่านระบบการถ่ายภาพโบราณสถานและสถานที่สำคัญแบบ 3 มิติ ความละเอียดสูง เพื่อสร้างข้อมูลดิจิทัล 3 มิติ ในลักษณะของภาพโมเดลที่สามารถหมุน เลื่อน และขยายขนาดของตัวโมเดลเพื่อดูรายละเอียดต่างๆ ของโบราณสถาน โดยสามารถเจาะลึกถึงรูปทรง 3 มิติ และข้อมูลลวดลายพื้นผิวต่างๆ ได้อย่างละเอียด

นอกจากนี้ ยังมีระบบวิธีการเก็บรักษาข้อมูลเชิงกายภาพของโบราณสถานต่างๆ ให้อยู่ในรูปของข้อมูลดิจิทัล 3 มิติ ที่สามารถนำไปวิเคราะห์ และศึกษา เพื่อใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของสถานที่ ก่อนการทำนุบำรุงโบราณสถาน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

นายพงศกรณ์ วิจิตเวชไพศาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ในฐานะเจ้าของผลงาน กล่าวว่า อีกหนึ่งผลกระทบความเสียหายของภัยพิบัติต่างๆ คือความเสียหายของสถานที่สำคัญและโบราณสถาน เช่นอุทกภัยในภาคเหนือ และภาคอีสานล่าสุด ทำให้โบราณสถานต่างๆ ในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นที่มาของการพัฒนานวัตกรรมขึ้น

อนึ่ง โดรนตรวจสอบความเสียหายโบราณสถาน 3 มิติ ได้รับการพัฒนาภายใต้งานวิจัย การถ่ายภาพโบราณสถานและสถานที่สำคัญแบบสามมิติความละเอียดสูง ร่วมกับ นายศรัณย์ ศิลปะภิรมย์สุข บริษัท โนวา รีเสิร์ช จำกัด

- Advertisement -