วันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก (International Tiger Day)

วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี … ถูกกำหนดให้เป็นวันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก (International Tiger Day)

ช่วงศตวรรษที่ 19 สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) ประเมินว่า ทั่วโลกมี “เสือโคร่ง” ราวๆ 100,000 ตัว

แต่ระยะเวลาเพียง 1 ศตวรรษ เราสูญเสียราชันย์แห่งผืนป่าไปแล้ว 97%

ข้อมูลจาก องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) … ทุกวันนี้ประชากร “เสือโคร่ง” เหลือไม่เกิน 3,200 ตัว

สำหรับประเทศไทย ว่ากันว่ามี “เสือโคร่ง” อยู่ประมาณ 200 ตัว

สถานการณ์น่าเป็นห่วง

ก็ได้แต่หวังว่า …

วันอนุรักษ์เสือโคร่งโลกในปีหน้า โลกจะยังเหลือ “เสือโคร่ง” ให้อนุรักษ์ต่อไป