อีก 33 ปีข้างหน้า ประชากรปลาจะน้อยกว่า “ขยะพลาสติก”

ปี 2015 ประเทศไทยทิ้งขยะพลาสติกลงในทะเล มากเป็นอันดับ 6 ของโลก

80% ของขยะในทะเลมาจาก “บนบก”

เพียงปีเดียว ประเทศไทยมี “ขยะพลาสติก” ไหลลงทะเลมากกว่า 5 หมื่นตัน

หรือราวๆ 750 ล้านชิ้น

มีเต่า วาฬ โลมา และสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ กว่า 1 แสนตัว ต้องตายเพราะกินถุงพลาสติก

ในทุกๆ 1 นาที ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกกว่า 1,000 ล้านถุง

ที่ประชุมเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) คาดว่า ภายในปี 2050 หรืออีก 33 ปีข้างหน้า … ประชากรปลาในมหาสมุทรจะมีปริมาณน้อยกว่า “ขยะพลาสติก”

เป็นเรื่องที่น่าเศร้า … เพราะเราต่างเป็นส่วนหนึ่ง